Evaluarea și dezvoltarea abilităților parentale

Evaluarea corectă de către profesioniști a abilităților parentale a celor direct responsabili de îngrijirea copiilor are o importanță esențială în toate etapele procesului de instrumentare a cazuisticii aferente copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială. Drept urmare, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului, la recomandarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, vă propune organizarea unei serii de sesiuni de formare pe această temă.
Noul program de formare profesională poartă denumirea de ″Evaluarea și dezvoltarea abilităților parentale″ și are drept obiective actualizarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor profesioniștilor privind abilitățile parentale ale persoanelor care au în creștere și îngrijire copii, cunoașterea impactului acestora asupra dezvoltării copilului, metodele și instrumentele de evaluare a capacităților parentale precum și analiza unor tehnici de dezvoltare a unor astfel de abilități.

Fisa de inscriere la curs

Invitatie curs abilitati parentale