Institutul pentru Dezvoltarea Copilului este un proiect de interes public, fiind o structură fără personalitate juridică în cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Copilului, cu scopul de a organiza și desfășura activități de cercetare, analiză, dezvoltare strategică și programatică, formare de personal și aplicare practică a instrumentelor și metodelor realizate în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și în domeniile conexe acestuia.

Utilizând expertiza academică românească (Academia de Științe Medicale) și cea americană (Universitatea Harvard), precum și experiența în managementul schimbării a Fundației SERA România, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului are rolul de a pilota și a dezvolta instrumente de evaluare, de a informa factorii de decizie și, mai cu seamă, de a disemina cunoștințele și informația în scopul creșterii calității intervențiilor și al creării unor standarde adecvate de îngrijire a copilului în dificultate și nu numai.

 

1.2. Membrii fondatori ai Asociației pentru Dezvoltarea Copilului:

Fundația Tulane

Fundatia SERA România

Academia de Știinte Medicale

 

1.3. Membrii asociați ai Institutului pentru Dezvoltarea Copilului:

Fundația SERA România

Asociația pentru Dezvoltarea Copilului

Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, reprezentat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1